Powered by

Diwrnod Agored! Open Day! 20/07/24 10:00 - 14:00 AM DDIM . FREE   iCal entry for this event

 Diwrnod Agored! Open Day!

20/07/24 10:00 - 14:00 AM DDIM . FREE

Diwrnod Agored Clwb Hwylio Dyfi

 

Dyma raglen hwylio i blant blynyddoedd 5 a 6 ardal Aberdyfi dros Haf 2023.

 

Mae diwrnod agored am ddim ar 20 ain o Orffennaf 2024 rhwng 10:00 - 14:00.

Mae lle i 24 o blant ar y diwrnod yma, felly cyntaf o’r felin!

Dyma ddiwrnod sy’n cynnwys rhaglen llawn o weithgareddau yn cynnwys sesiwn blasu hwylio* a gemau ar y traeth.

Croeso i’r teulu cyfan! *Bydd disgwyl i oedolyn fod yn bresennol yn y clwb tra bod y sesiynau yn digwydd.

Dyfi Sailing Club Open Day

 

This is a sailing program for children in years 5 and 6 in the Aberdyfi area over Summer 2024.

 

There is a free open day on the 20th of July 2024 between 10:00 - 14:00.

There is room for 24 children on this day, so first come, first served.

This is a day that includes a full program of activities including a sailing taster session and games on the beach.

Welcome to the whole family!

*An adult will be expected to be present at the club while the sessions are taking place

After this you can book onto

This is a sailing program for children in years 5 and 6 in the Aberdyfi area over Summer 2024.

£28.00 for 7 sessions, and a free open day! The program is supported by RYA Cymru and the All Afloat charity.

Children will receive 7 training sessions on how to sail under the guidance of Dyfi Sailing Club*.

Advance booking will be required, and instalment payment options are available.

*An adult will be expected to be present at the club while the sessions are taking place. Location: Dovey Yacht Club, The Wharf, Aberdovey, LL35 0ED

 

Dyma raglen hwylio i blant blynyddoedd 5 a 6 ardal Aberdyfi dros Haf 2024.

£28.00 am 7 sesiwn, a diwrnod agored am ddim!

Mae’r rhaglen yn cael ei gefnogi gan RYA Cymru ac elusen All Afloat.#

 Bydd plant yn derbyn 7 sesiwn hyfforddiant ar sut i hwylio o dan arweiniad Clwb Hwylio Dyfi*.

Bydd angen archebu o flaen llaw, ac mae opsiynau talu mewn rhannau ar gael.

*Bydd disgwyl i oedolyn fod yn bresennol yn y clwb tra bod y sesiynau yn digwydd.

Lleoliad: Clwb Hwylio Dyfi, The Wharf, Aberdyfi, LL35 0EB

Am wybodaeth pellach, neu i archebu lle, cysylltwch â Kate Stevens,

Prif Hyfforddwr Hwylio Clwb Hwylio Dyfi.

Dates are 

 

20th July Open day 10:00-14:00

27th July 11:30-15:30

3rd August 13:00-17:00

10 th August 10:00-14:00

17th August 12:00-16:00 

24 th August 10:00-14:00

31st August 12:00-16:00

7th September 9:00-13:00 

 

For further information, contact Kate Stevens, Head Sailing Instructor at Dyfi Sailing Club. Sailing@doveyyachtclub.org.uk . 07984622401

Location: DYC

Contact:

Select dates - show past events

Sorry this event is in the past.

Description Date Start time End time Availability Places
available
Bookings Price Book
places
Open day booking 20-07-2024 10:00 14:00 closed 20 show £0